Skip to content
آیین نامه ماینینگ و استفاده از رمزارزها

الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها ،نسخه .،.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاونت فناوریهای نوین اداره نظام های پرداخت

الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

نسخه .،.

بهمن ماه هزار و سیصد و نود و هفت

الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور

شناسنامه سند
نام سند الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور
نام تهیه کننده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت فناوریهای نوین
طبقه بندی: عادی
تاریخ تهیه ۹۷٫۱۱٫۸
نسخه …
تعداد صفحات: ۱۳
پیوست و ضمایم: ندارد
کنترل نسخ مستندات
نسخه موضوع بازنگری تاریخ بازنگری تهیه کننده

 

فهرست مطالب

  • مقدمه. ……….. تعاريف
  • الزامات حوزه رمزارزهای جهان روا
  • الزامات حوزه عرضه اولیه سکه (ICO) .
  • الزامات حوزه رمزارز بانک مرکزی (ملی).
  • الزامات حوزه رمزارز منطقه ای
  • الزامات عمومی صرافی ها
  • الزامات عمومی کیف پول رمزارزی استخراج (Mining)

مقدمه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که گسترش استفاده از رمزارزها تأثیرات بالقوه ای بر سیاستهای پولی و ارزی کشور خواهد داشت و همراه ایجاد فرصتهای جدید تهدیدهایی را متوجه عموم مردم و سازمانهای استفاده کننده از آن خواهد نمود. لذا بانک مرکزی ج.ا. ایران به منظور ممانعت از بروز صدمات حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسهیل کسب و کار در این حوزه چارچوب اولیه مقررات مرتبط با رمزارزها را که به تصویب شورای پول و اعتبار در مورخ ….. رسیده است اعلام می نماید.

بانک مرکزی بنابر وظایف مشخص شده در حوزه پولی و بانکی برای آن بخش از حوزه هایی که میتوانند بر سیاستهای پولی و مالی کشور تاثیرگذار باشد. سیاستهای مربوطه را در این سند تدوین نموده است. این حوزه ها شامل و نه محدود به موارد زیر است.

الف- عرضه اولیه سکه (ICO)

ب- صرافی های رمزارزی و سامانه های مرتبط

ج- کیف پول رمزارزی

د- استخراج رمزارز

الزامات این سند با توجه به شرایط کنونی کشور در حوزه پولی و بانکی تدوین شده است. همچنین با توجه به نوبودن این فناوری بانک مرکزی رصد مستمر این حوزه را در دستور کار دارد و با توجه به بازخورد دستور العملها و تحولات موثر در این حوزه در بازه های شش ماهه نسبت به بازنگری در مقررات و اطلاع رسانی اقدام خواهد نمود. با توجه به دامنه وسیع تاثیر حوزه رمزارزها و ریسکهای مربوطه ضروری به نظر میرسد که سایر نهادهای مرتبط نیز نسبت به صدور دستور العمل و سیاست گذاری خصوصا در حوزه های قوانین حقوقی قضایی و راهبری بازار سرمایه اقدام نمایند.

بانک مرکزی به عموم مردم یادآور میشود که در زمان خرید و فروش نگهداری و یا معامله رمزارزها از تمامی مخاطرات آگاهی کامل یافته و به هشدارهای بانک مرکزی ج… توجه نمایند.

تعاریف

رمزارز: رمزارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال غیر متمرکز و شفاف به نام زنجیره بلوک موجودیت مییابد. این داراییها میتوانند در شرایطی کارکرد پولی بخود بگیرند از دیدگاه بانک مرکزی ج.ا. ایران رمزارزها در طبقه بندی زیر تعریف شده اند:

رمزارز جهان روا رمزارزی است که بهره برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل دسترس است. این نوع رمزارز بر دو گونه ی بدون پشتوانه دارایی و با پشتوانه دارایی وجود دارد. گونه بدون پشتوانه قابلیت استخراج توسط عموم مردم را داراست و از انواع معروف آن میتوان به بیت کوین و اتریوم اشاره نمود گونه دوم توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی و به پشتوانه ی یک دارایی مشهود یا نامشهود صادر میشود و قابلیت استخراج توسط عموم مردم را ندارد و از انواع معروف آن میتوان به ایکس آر پی و تتر اشاره نمود.

رمزارز بانک مرکزی (ملی) (CBCC) شکل الکترونیک همان پولی است که توسط بانک مرکزی خلق و صادر میشود و قابلیت آنرا دارد که منطبق بر اصول رمزنگاری در یک بستر توزیع شده و بصورت فرد به فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور (ریال) صادر میشود.

رمزارز منطقه ای رمزارزی است که به پشتوانه یک دارایی مورد توافق در یک پیمان چند جانبه ی پولی بین چند کشور و با هدف تسهیل و تسریع تبادلات تجاری بین آن کشورها صادر و استفاده میشود.

رمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه توکن (ICO) کلمه ی ICO مخفف Initial Coin Offering است و به فرآیندی اشاره میکند که طی آن شخصی حقیقی یا حقوقی در داخل کشور اقدام به صدور رمزارز یا توکن دیجیتال جدید نموده و چندین واحد از آن را با اهدافی مانند تامین سرمایه در اختیار سرمایه گذاران میگذارد. این نوع رمزارز میتواند به دو صورت بدون پشتوانه دارایی یا با پشتوانه صادر شود.

توکن یک موجودیت دیجیتال که یک ارزش مجازی یا واقعی را نمایندگی میکند. در این مستند توکن معادل یک رمزارز جدید حاصل از 100 در نظر گرفته میشود.

کیف پول رمزارزی نرم افزار سخت افزار با برنامه کاربردی است که وظیفه نگهداری و ذخیره رمزارز کاربران را بر عهده دارد. نحوه ی کارکرد این کیف مبتنی بر اصول رمزنگاری است. این کیف پولها می توانند به صورت برخط (آنلاین) و یا برون خط افلاین در اختیار کاربر قرار گیرند.

صرافی رمزارزی نهادی است که وظیفه تبدیل رمزارز کاربران به سایر رمزارزها پول ملی کشور یا سایر ارزهای رایج دنیا و برعکس را بر عهده دارد.

استخراج (Mining فرآیندی است که در آن تراکنشهای رمزارزهای جهان رواد مورد تایید کاربران مشخص

شبکه قرار گرفته و به دفتر زنجیره بلوک افزوده میشود در ازای انجام این فرآیند کاربر میتواند علاوه بر دستمزد مقدار مشخصی از رمزارز را نیز ایجاد خلق و تصاحب کند. این فرآیند معمولا نیاز به هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری قابل توجهی دارد.

الزامات حوزه رمزارزهای جهان روا

صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار توسعه دهندگان آن است و بانک مرکزی در این زمینه امکان پذیرش نقش و مسئولیتی ندارد.

. استفاده از رمزارزهای جهان روا به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است.

. رمزارزهای جهان روا تنها در صرافی هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی ها آورده شده است قابل خرید و و فروش و تبادل هستند.

توسعه کیف پول رمزارزی برای رمزارزهای جهان روا با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول رمزارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است.

در حال حاضر استخراج رمزارزهای جهان روا در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده و مقررات گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

الزامات حوزه عرضه اولیه سکه توکن (ICO)

توسعه کیف پول رمزارزی برای نگهداری توکن ها با در نظر گرفتن مقررات بخش کیف پول بلامانع است.

از دیدگاه بانک مرکزی توکن دارای پشتوانه به چهار دسته زیر تقسیم میشوند.

1- توکن با پشتوانه ریال

2- توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانیها

3- توکن با پشتوانه ارز دلار، یورو و غیره)

4- توکن با پشتوانه سایر داراییهای مشهود و غیر مشهود

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ریال شامل موارد زیر می باشد.

1- انتشار توکن با پشتوانه ریال تنها در کنترل و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

2- توکن با پشتوانه ریال تنها در بانکهای مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است.

3- توکن با پشتوانه ریال میتواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

4- توکن با پشتوانه ریال قابلیت استخراج ندارد.

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه طلا و فلزات گران بها شامل موارد زیر میباشد

1- انتشار توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گرانبها پس از اخذ مجوز بانک مرکزی و با ضمانت بانک های کشور مجاز است.

2- توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها در بانکهای مجاز و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافی ها آورده شده است. قابل تبادل است.

3- استفاده از توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

4- توکن با پشتوانه طلا و فلزات گرانبها قابلیت استخراج ندارد.

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه ارز شامل موارد زیر می باشد.

1- انتشار توکن با پشتوانه ارز تنها در انحصار بانک های دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

2- توکن با پشتوانه ارز در بانکهای مجاز و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافی ها آورده شده است. قابل تبادل است.

3- استفاده از توکن با پشتوانه ارز به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

توکن با پشتوانه ارز قابلیت استخراج ندارد.

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن با پشتوانه سایر داراییهای مشهود و غیر مشهود شامل موارد زیر میباشد.

1- انتشار توکن با پشتوانه سایر داراییها از حیطه نظارت و اختیارات بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. مقررات در این حوزه با محوریت سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ خواهد شد.

توکن با پشتوانه سایر داراییها در بورس کالا و اوراق بهادار، قابل تبادل است.

استفاده از توکن با پشتوانه سایر داراییها به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

1- توکن با پشتوانه سایر داراییها قابلیت استخراج ندارد.

الزامات حوزه عرضه اولیه توکن بدون پشتوانه شامل موارد زیر میباشد.

1- انتشار توکن بدون پشتوانه از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج بوده و تابع قوانین بورس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

2- توکن بدون پشتوانه در بورس کالا و اوراق بهادار قابل تبادل است.

3- استفاده از توکن بدون پشتوانه به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

4- مقررات گذاری در حوزه استخراج توکنهای بدون پشتوانه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است

الزامات حوزه رمزارز بانک مرکزی (ملی)

1- انتشار رمزارز ملی تنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

2- رمزارز ملی تنها در بانکهای مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تبادل است.

3- رمزارز ملی میتواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

4- رمزارز ملی قابلیت استخراج ندارد.

الزامات حوزه رمزارز منطقه ای

1- انتشار رمزارز منطقه ای تنها در انحصار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

2- رمزارز منطقه ای در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکهای مجاز و و صرافی ها که مقررات آن در بخش صرافی ها آورده شده است قابل تبادل است.

3- رمزارز منطقه ای میتواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

4- رمزارز منطقه ای قابلیت استخراج ندارد.

الزامات عمومی صرافی ها

1- هیچگونه تضمینی از سوی بانک مرکزی در زمینه تایید اصالت رمزارزها وجود ندارد و بانک مرکزی برای مدیریت و ثبات قیمت آنها هیچ گونه مکانیزمی اعمال نمی کند.

2- ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در این حوزه تماما با خود سرمایه گذاران خواهد بود. . صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از احراز شرایطی که توسط بانک مرکزی اعلام می گردد. مجاز به ارائه خدمات صرافی رمزارزی میباشند.

3- بانک مرکزی امکان اعطای مجوزهای جدید صرافی رمزارزی را در زمان مقتضی ) بررسی نموده و نتایج آنرا به اطلاع عموم خواهند رساند.

4- مسئولیت صحت عملکرد پلتفرم صرافی ها و تضمین ملاحظات امنیتی آن بر عهده مالکان صرافی خواهد بود. و در صورت هر گونه نقض امنیتی پلتفرم صرافی مذکور موظف به پرداخت خسارت به کاربران میباشند.

فهرست رمزارزهای قابل مبادله در صرافی های رمزارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و در بازه های سه ماهه به صرافی های رمزارزی ابلاغ خواهد شد.

5- صرافی های رمزارزی ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) خواهند بود. خرید و فروش رمزارز به صورت فردی تنها در صورت احراز کامل هویت و رد و بدل شدن اطلاعات هویتی و اسناد و اطلاعات مربوط به منشأ منابع مالی با رمزارز مجاز است.

6- صرافی های رمزارزی موظف هستند تا کلیه اطلاعات مربوط به خرید و فروش مشتریان و همچنین دلایل و منشأ معاملات را ثبت و در صورت درخواست در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس در صرافی های مجاز تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد

الزامات عمومی کیف پول رمزارزی

1- نگهداری رمزارزها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تابع مقررات عمومی قوانین ارزی است.

مسئولیت انتخاب ابزارهای نگهداری رمزارزها و تأمین امنیت آن با خود اشخاص است و بانک مرکزی هیچ ابزار یا کیف پول رمزارزی را توصیه یا تضمین نمی کند.

2- کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کالا با خدمات و ارائه خدمات ارزش افزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف پولهای رمزارزی ممنوع می باشد.

 استخراج (Mining)

– با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور در حال  حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است. لذا مقررات گذاری در این حوزه  از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.

بمنظور مشاهده اصل الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بر روی لینک پی دی اف زیر کلیک کنید :

الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

 

حقوقی معنوی

این مستند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده است. لذا هر نوع دسترسی با استفاده از این مستند توسط اشخاص ثالث تنها با ذکر نام بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران”

مجاز است.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

آخرین مقالات

ویدیوهای مرتبط

محاسبه‌گر سود

بیت کوین

هش‌ریت (TH)

درآمد برای 1 روز با در نظر گرفتن هزینه استخر
BTC = USD
ساعت
روز
هفته
ماه

بزودی …