Skip to content
آیین نامه ماینینگ و استفاده از رمزارزها

مصوبه حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای . نفر از نمایندگان رسیده است. جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود.

مقدمه دلایل توجیهی

با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و اهمیت اقتصاد دیجیتال شاهد پیدایش تکنولوژی های نوین همچون رمز ارزها ارزهای دیجیتال با رمز داراییها ) به عنوان محصولات مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین در جهان هستیم. تقریبا نمی توان رمز ارز را پول یا ارز محسوب نمود چرا که ارزش و قدرت خرید آن تقریبا به صورت لحظه ای تغییر میکند و وجه کالا بودن آن پر رنگ تر است لذا این ارزشهای دیجیتالی در بهترین حالت یک شبیه سازی هوشمندانه از فلزات گرانبها محسوب میشوند که توانسته اند در عمر حدود ۱۰ ساله خود محبوبیت و توجه فراوانی را جلب نمایند.

عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شکل گیری اقتصاد و صنعتی فرامرزی شده بطوریکه در کشور ایران هم در بعد استخراج و هم در بعد مبادلات متقاضیان زیادی یافته که بدلیل عدم ساماندهی در شرایط غیر رسمی و بعضا زیر زمینی فعالیت مینمایند پدیده رمز ارز علاوه بر تبدیل شدن به قدرت در حال رشد و تاثیر گذاری در اقتصادهای ملی و جهانی منجر به ایجاد بازارهای داخلی و صنایع وابسته شده است و همانقدر که مدیریت صحیح آن میتواند موجب توسعه ظرفیتها و بهبود و رشد اقتصادی و زیر ساختهای مرتبط مانند صنعت تولید برق شود عدم توجه به آن موجب از دست رفتن فرصتهای بی بدیل و آسیب هایی جبران ناپذیر خواهد شد. لذا این طرح با توجه به گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی موضوع ماده ۴۵ آیین نامه داخلی که رمزینه ارزها را بعنوان موضوعی مهم و حساس مورد بررسی قرار داده و پیشنهادات مندرج در این گزارش تهیه گردیده است.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود؛

عنوان طرح

حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن

قانون حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن

ماده ۱ : بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور میباشد و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمز ارزها اقدام نماید.

تبصره : بکارگیری رمز ارزها غیر از رمز ارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور و یا برای راه اندازی

و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

ماده ۲ : وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز مزارع آن میباشد و مکلف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی نفت نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه ای برنامه ریزی نماید که قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه نیم میلیارد دلار در سال ???? شده و بعد از آن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.

تبصره ۱ : مزارع استخراج رمز ارز موظفند با نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام نمایند . دستور العمل نحوه این نظارت ظرف مدت در ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم میرسد.

تبصره ۲ : پروژه های احداث و توسعه رمز ارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی می باشد.

ماده ۳ : نیروی انتظامی جان مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه ای نسبت به پلمب واحدهای غیر مجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام نماید.

ماده : مزارع استخراج رمز ارز میتوانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی و یا عقد قراردادهای دو جانبه با تولید کنندگان داخلی و خارجی تامین نمایند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز و یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه از طریق شبکه سراسری برق هستند.

تبصره ۱ : وزارت نفت و نیرو مکلفند برق مزارع استخراج رمز ارز و کار مورد نیاز برای تامین برق مصرفی مزارع استخراج ر موارد را تامین کنند. این مزارع نیز مکلفند برق و گاز مصرفی را با رمز ارز تولید شده تهاتر نمایند. نرخ ارز تهاتری مورد نظر برای رمز ارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه مشخص میشود. وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه ای مکلف به نظارت بر اصالت رمز ارز تعهدی واحدهای تولیدی می باشد.

تبصره ۲ : مزارع استخراج رمزارز میتوانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث با مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بندت ماده ?? قانون برنامه پنج ساله ششم و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند. این نیروگاهها و نیروگاههای دارای قرارداد دوجانبه، در حد تامین برق مورد نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک میباشند. مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه های احداثی در مناطق محروم از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی می باشند.

تبصره ۳: در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه نیروگاههای تجدید پذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمز ارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف سوخت موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر میباشند.

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، در اجرای قانون ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (1) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب

۱۳۸۹٫۳٫۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح حمایت از استخراج رمز اور و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن تقدیم می شود.

معاون قوانین

 

 

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف: نظر اداره کل

نظر به اینکه استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تابع اساسنامه آن می باشد لذا پیشنهاد می گردد عبارت با رعایت قوانین و مقررات در انتهای تبصره ۲ ماده ۲ لایحه اضافه گردد.

۲- با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۱ لایحه در صدد فروش برق تولیدی مازاد بر مصرف به متقاضیان داخلی و خارجی برآمده است. و از طرف دیگر اشاره به رعایت بندت ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه می نماید دقیقا مشخص نکرده است که آیا فروش برق مازاد بر مصرف برای متقاضان داخلی و خارجی با نرخ مصوب در بندت ماده ۱۸ برنامه ششم توسعه است یا با نرخ آزاد اقدام به فروش می نماید که بهتر است دقیقا مشخص گردد

۱۲ پیشنهاد می گردد عبارت با رعایت ماده ۱۹ قانون احکام دائمی مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰) در انتهای تبصره ۲ ماده ۲ لایحه اضافه گردد. ۲ با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۱ لایحه در صدد فروش برق تولیدی مازاد بر مصرف به متقاضیان داخلی و خارجی برآمده است و از طرف دیگر اشاره به رعایت بندات ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه می نماید دقیقا مشخص نکرده است که ایا فروش برق مازاد بر مصرف برای متقاصان داخلی و خارجی با نرخ مصوب در بندات ماده ۱۸ برنامه ششم توسعه است با با نرخ آزاد اقدام به فروش مینماید که بهتر است دقیقا مشخص گردد و همچنین در تبصره مذکور اشاره به نیروگاههای دارای قرارداد دو جانبه نموده است که دقیقا مشخص نیست که منظور لایحه در این خصوص با رعایت بندت ماده ۱۸ قانون برنامه ششم توسعه بوده یا خارج از شمول قانون مذکور است؟ که پیشنهاد می گردد به جهت شفاف سازی دقیقا موضوع مشخص گردد.

ب: سوابق قانونی

 عنوان قانون قانون پولی و بانکی کشور منفح ۱۳۹۶٫۱۰٫۲۷ مصوب: ١٣٥١٫٠٤٫١٨

بخش های قانون قسمت دوم فصل اول ماده ۵۵۱۰ قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ الف ۵۵ قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ ب قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ ج ** قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ دهه قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ و هه قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ ره قسمت دوم فصل اول ماده ۱۰ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۱ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۱ الفه قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۱ ب قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۱ ج قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۱ ده قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۱ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲ – الف و قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲ – ب ۵۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲ – ج ۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲ – د ۵۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲ ۵۵۰ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲- تبصره ۵۵۱ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۲ – – – تبصره ۵۵۲ قسمت دوم فصل دورم ماده ۵۵۱۳ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ۵۵۱ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ۵۵۲ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ۵۵۳ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ٥٥٤ قسمت دوم فصل دوم

ماده ۱۳ ردیف ۵۵۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ٥٥٦ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ۵۵۷ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ۷ تبصره ۵۱ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۳ ردیف ۷ تبصره ۵۵۲ قسمت دوم فصل دوم ماده ٥٥١٤ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ – ردیف ۱ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۵۵۲ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۵۳ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف eet قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۵۰۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ – ردیف ۶ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۵۷ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ – ردیف ۵۸ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۵۵۹ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱۴ ردیف ۵۱۰ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۱۱ قسمت دوم فصل دوم ماده ۱٤ ردیف ۱۲ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۱۳ ۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ١٤ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۵۱۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ١٤ ردیف ۱۵ تبصره ۵ قسمت دوم فصل دوم ماده ۵۱۵ قسمت دوم فصل سوم ماده ٥١٦ ه قسمت دوم فصل سوم ماده ١٦ رديف انه قسمت دوم فصل سوم ماده ۱۹ ردیف ۵۵۲ قسمت دوم فصل سوم ماده ۱۹ ردیف ۵۵۳ قسمت دوم فصل سوم ماده ١٦ ردیف ٥٥٤ قسمت دوم فصل سوم ماده ١٦ ردیف ۵ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ الف * قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ به قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ ج ردیف ۲ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ ج ردیف ۳ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ ج رديف ** قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ ج ردیف ۵ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ قسمت دوم فصل سوم بخش اول ماده ۱۷ و

ب بزب ب ب

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶٫۱۱٫۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ١٤٠٠٫٣٫١٠ مصوب: ١٣٨٦٫١١٫٠٢

بخش های قانون تمام متن

عنوان قانون قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ١٤٠٠ – ١٣٩٦ ) مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی – منفح ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۰ مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۲۱

بخشهای قانون بخش ۱۰ ماده ٥٥٤٨ بخش ۱۰ ماده ٤٨ الف هم بخش ۱۰ ماده ۱۸ به بخش ۱۰ ماده ۱۸ به بخش ۱۰ ماده ٤٨ به تبصره 1 بخش ۱۰ ماده ٤٨ ست بخش ۱۰ ماده ۱۸ ج ردیف ۱ بخش ۱۰ ماده ۱۸ ج ردیف ۲ بخش ۱۰ ماده ۱۸ ج ردیف ۳ بخش ۱۰ ماده ۵۰

عنوان قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ مصوب: ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱

بخشهای قانون قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفع ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۵۵۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۵۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی – منقح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ الن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منقح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ سب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۱٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منقح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ ت **قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف است قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعادی منقح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ ت تبصره القانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ ت تبصره ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی – منقح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ ت تبصره ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ ت تبصره ٥٤ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۲٫۰۱ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی منقع ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ ت تبصره ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۳ ست تبصره ٥٥٦ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴٫۰۲٫۰۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی منفع ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ ست تبصره ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۱٫۰۲٫۰۱ یا اصلاحات و الحاقات بعدی منفح ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ ماده ۱۲ ردیف ۲ – ت تبصره ۸

عنوان قانون: قانون نظام صنفی کشور – ملفح ۱۳۹۶٫۱۱٫۲۵ مصوب: ١٣٨٢٫١٢٫٢٤

بخش های قانون تمام متن

بمنظور مشاهده اصل مصوبه حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن بر روی لینک پی دی اف زیر کلیک کنید :

حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

آخرین مقالات

ویدیوهای مرتبط

محاسبه‌گر سود

بیت کوین

هش‌ریت (TH)

درآمد برای 1 روز با در نظر گرفتن هزینه استخر
BTC = USD
ساعت
روز
هفته
ماه

بزودی …