Skip to content

FAQ

  • لطفا منتظر باشید...

بیشترین جستجوها: ماینینگ  فارم   درآمد

درآمد و هزینه

در این روش، ماینرها بر اساس تعداد سهامی که در یک پنجره‌ی تعریف شده از فعالیت اخیر مشارکت می کنند، پاداش دریافت می‌کنند. هنگامی که استخر با موفقیت یک بلوک را استخراج می‌کند، پاداش بلوک بین ماینرها به نسبت سهم آنها در آن پنجره تقسیم می‌شود. این روش تضمین می‌کند که مشارکت‌کنندگان فعال با در نظر گرفتن شانس استخر در یافتن بلوک‌ها، سهم عادلانه‌ای از پاداش‌های خود را دریافت می‌کنند. روش PPLNS تعادلی بین درآمد ثابت و تأثیر مشارکت‌های اخیر بر پرداخت‌ها ایجاد می‌کند.

در این روش، ماینرها به ازای هر سهم (Share) معتبری که مشارکت می کنند، پاداش ثابتی دریافت می‌کنند، صرف نظر از اینکه آیا این سهم در نهایت منجر به یافتن یک بلوک می شود یا خیر. هر سهم به عنوان سند فعالیت ارائه شده توسط یک ماینر است که نشان دهنده مقدار مشخصی از توان و تلاش محاسباتی است. در روش PPS بدون در نظر گرفتن شانس استخر در یافتن بلوک‌ها، پرداخت ثابتی را برای ماینرها تضمین می‌شود که نشان‌دهنده چیزی مانند درامد ثابت روزانه است. این روش سود پایدارتر و قابل پیش‌بینیتری را ارائه می دهد، اما اپراتور استخر ریسک واریانس در یافتن بلوک را به عهده می گیرد.

روش FPS یک نسخه توسعه یافته از PPS است که پاداش های واقعی بلوک را نیز در نظر می گیرد. ماینرها به ازای هر سهم ارسالی، پاداش ثابتی دریافت می کنند، به اضافه بخشی از پاداش بلوک متناسب با تعداد سهامی که در یافتن آن بلوک مشارکت داشته‌اند. این روش به ماینرها هم دستمزد ثابتی برای سهام ارسال شده و هم سهمی از پاداش‌های بلوک ارائه می‌کند و تعادلی بین ثبات و درآمدهای بالاتر بالقوه را ایجاد می کند.

استخر پارسه از روش FPS یا همان PPS+ استفاده می‌کند.

استفاده از استخر پارسه و اتصال به آن هیچگونه هزینه ای ندارد.

بزودی …